ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (24)

การเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนการกีฬา รุ่นที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พ.ย. ถึง ๔ ธ.ค. ๖๑ ในเรื่อง วิทยาศาสตร์การกีฬา,แบดมินตัน,ฟุตซอล,และวิชาแบบฝึกมวยไทยสำหรับทหารใหม่

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

เขียนโดย

จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับสำนักงานเขตพญาไท เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ บริเวณด้านหน้าสนามกีฬากองทัพบก/สโมสรทหารบก โดยมี ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เป็นประธาน

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ิพิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.กกฬ.สก.ทบ.

เขียนโดย

จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการกองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๑ ณ ห้อง VIP ชั้น ๓ สนามกีฬากองทัพบก

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

เปิดอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนการกีฬา รุ่นที่ 36

เขียนโดย
 กองการกีฬาฯ จะเปิดอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนการกีฬา รุ่นที่ 36 รายละเอียดสามารถติดตามโดยตรงได้ที่แผนก ส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก หรือติดต่อตามเบอร์ที่แจ้งได้ตาม วัน-เวลา ราชการ
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

การแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๘ ประจำปี ๒๕๖๑

เขียนโดย

ผลการแข่งขัน.และตารางการแข่งขันในแต่ละวัน ในกการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๘ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ทภ.๔ จว.สงขลา

กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก กำหนดเปิดการอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ ระดับ C-License ระยะเวลาการอบรม ๔ สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ ๙ พ.ค. - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

๑.เป็นข้าราชการกองทัพบก ชั้นยศ ส.ต.- พ.ต.

๒. มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับมวยไทยและต้องการเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทย หรือเป็นผู้ฝึกสอนกีฬามวยของหน่วย

**เมื่อผู้เข้ารับการอบรม ผ่านการอบรมแลบ้วจะได้รับใบประกาศของ กองทัพบก และ C-License ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย**

- หากมีกำลังพลท่านใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ แผนกส่งเสริมกีฬาฯ โทร ทบ. ๘๕๙๓๒ หรือ ๐๒-๒๗๘-๕๐๙๖

 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

การแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๘ ประจำปี ๒๕๖๑

เขียนโดย

การแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๘ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ทภ.๔ จว.สงขลา ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ มี.ค.๒๕๖๑ 

การฝึกอบรมเยาวชนภาคใต้ ตามโครงการคลินิกมวยไทย และมวยสากล จำนวน ๑๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๙ ก.ย.- ๔ ต.ค. และ ๙ - ๑๘ ต.ค.60 ณ โรงฝึกมวย กกฬ.สก.ทบ.

พิธีรับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ มอบโล่เกียรติยศ เงินรางวัล และเสื้อเกียรติยศ การแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๕๐ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมกิตติขจร กองบัญชาการกองทัพบก 

หน้าที่ 1 จาก 2