ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (34)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

การแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๘ ประจำปี ๒๕๖๑

เขียนโดย

ผลการแข่งขัน.และตารางการแข่งขันในแต่ละวัน ในกการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๘ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ทภ.๔ จว.สงขลา

กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก กำหนดเปิดการอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ ระดับ C-License ระยะเวลาการอบรม ๔ สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ ๙ พ.ค. - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

๑.เป็นข้าราชการกองทัพบก ชั้นยศ ส.ต.- พ.ต.

๒. มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับมวยไทยและต้องการเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทย หรือเป็นผู้ฝึกสอนกีฬามวยของหน่วย

**เมื่อผู้เข้ารับการอบรม ผ่านการอบรมแลบ้วจะได้รับใบประกาศของ กองทัพบก และ C-License ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย**

- หากมีกำลังพลท่านใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ แผนกส่งเสริมกีฬาฯ โทร ทบ. ๘๕๙๓๒ หรือ ๐๒-๒๗๘-๕๐๙๖

 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

การแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๘ ประจำปี ๒๕๖๑

เขียนโดย

การแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๘ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ทภ.๔ จว.สงขลา ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ มี.ค.๒๕๖๑ 

การฝึกอบรมเยาวชนภาคใต้ ตามโครงการคลินิกมวยไทย และมวยสากล จำนวน ๑๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๙ ก.ย.- ๔ ต.ค. และ ๙ - ๑๘ ต.ค.60 ณ โรงฝึกมวย กกฬ.สก.ทบ.

พิธีรับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ มอบโล่เกียรติยศ เงินรางวัล และเสื้อเกียรติยศ การแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๕๐ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมกิตติขจร กองบัญชาการกองทัพบก 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

การแข่งขันมวยชิงชนะเลิศกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐

เขียนโดย

การแข่งขันมวยชิงชนะเลิศกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๐ ส.ค.๒๕๖๐ ณ สนามมวยเวทีลุมพินี รามอินทรา ชมฟรี

 

ภายใน 31 กรกฎา 60 นี้เท่านั้น กับการตอบ แบบสำรวจเพียงแค่ 26 ข้อ ว่าคุณใช้อินเทอร์เน็ตปีนี้กันอย่างไร คลิกไปตอบเลยที่ https://www.etda.or.th/iup/ ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยและประเทศไทย เพื่อนำไปกำหนดนโยบายระดับชาติ ในการส่งเสริมให้คนไทยได้ประโยชน์จากการใช้

จัดพิธีให้โอวาทนักกีฬาสังกัด ทบ. ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ประเทศมาเลเซีย โดยกำหนดในห้วงระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ก.ค. ณ ห้อง ๒๒๑ บก.ทบ. โดยเรียนเชิญ ผบ.ทบ. เป็นประธาน

จัดพิธีรับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศและมอบเงินรางวัล ให้แก่หน่วยผู้รับผิดชอบกีฬาของกองทัพบก ที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาสโมสร ทบ. ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔ ชนิดกีฬา ได้แก่ ตะกร้อ เปตอง เทเบิลเทนนิส และมวยไทยสมัครเล่น เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๓๐๐ ณ ห้อง ๒๔๑ กองบัญชาการกองทัพบก โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี