ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (34)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พิธีปิดการแข่งขันกีฬากองทัพไทยครั้งที่ ๔๙

เขียนโดย

พิธีปิดการแข่งขันกีฬากองทัพไทยครั้งที่ ๔๙ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๑๖๐๐ ณ สนามกีฬากองทัพบก โดยมี ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธี

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พิธีให้โอวาทแก่นักกีฬากองทัพบก

เขียนโดย

พิธีให้โอวาทแก่นักกีฬากองทัพบกที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 49 ประจำปี 2559 ของ ผช.ผบ.ทบ.(2)/ประธาน คกฬ.ทบ.

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พิธีปิดนายทหารประทวนการกีฬา

เขียนโดย

พิธีปิดหลักสูตรนายทหารประทวนการกีฬา รุ่นที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๕๙ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องชมัยมรุเชษ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี โดยมี จก.สก.ทบ. เป็นประธาน

จก.สก.ทบ./ประธานชมรมกีฬามวยไทยสมัครเล่นกองทัพบก มอบโอวาทพร้อมมอบเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย. ๕๙ เวลา ๑๔๐๐ ณ โรงฝึกมวย กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

เลื่อนยศนายทหารประทวน

เขียนโดย

ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๔๖๔/๕๙ เรื่องเลื่อนยศนายทหารประทวน ให้เลื่อยศนายทหารประทวนสังกัดหน่วยต่างๆในกองทัพบก ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๙ จ.ส.ท.หญิง ศรีสุดา เหมือนสอาด เป็น จ่าสิบเอกหมายเลข ๖ ตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๕๙ เป็นต้นไป 

รับคำสั่งผู้บัญชาการทหารบก พลโท สุรเดช   เฟื่องเจริญ  รองเสนาธิการทหารบก

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พิธีเปิดการอบรม น.ประทวนการกีฬา

เขียนโดย

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนการกีฬา รุ่นที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๕๙
ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๖ สัปดาห์ และได้กำหนดกระทำพิธีเปิดการศึกษาในวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐๐๐ นาฬิกา ณ ห้องวีไอพี ๑ สโมสรกองทัพบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี โดยมี จก.สก.ทบ. เป็นประธาน

กำลังแสดง 1459826868390.jpg

หน้าที่ 3 จาก 3