หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • Icon 05
  การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • Icon 01
  กองกิจการสโมสร
 • Icon 02
  ร้านค้าสวัสดิการกองทัพบก
 • Icon 03
  กรมสวัสดิการทหารบก
 • Icon 04
  กองการสงเคราะห์
 • Icon 05
  กองการฌาปนกิจ
 • Icon 06
  กองธุรการ
 • Icon 07
  กองแผนและโครงการ
 • Icon 07
  สนามมวยลุมพินี
ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

วางแผน อำนวยการ และดำเนินงานในเรื่องการกีฬาของกองทัพบก แนะนำ ส่งเสริมกีฬาแก่ราชการและครอบครัวในกองทัพบก ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา และการจัดการแข่งขันของกองทัพบกตลอดจนบำรุงรักษาสนามแข่งขันในความรับผิดชอบ และเตรียมที่พักนักกีฬา ทีมาทำการฝึกซ้อม หรือแข่งขัน บันทึกรายงานสถิติงานตามหน้าที่