สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

วางแผน อำนวยการ และดำเนินงานในเรื่องการกีฬาของกองทัพบก แนะนำ ส่งเสริมกีฬาแก่ราชการและครอบครัวในกองทัพบก ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา และการจัดการแข่งขันของกองทัพบกตลอดจนบำรุงรักษาสนามแข่งขันในความรับผิดชอบ และเตรียมที่พักนักกีฬา ทีมาทำการฝึกซ้อม หรือแข่งขัน บันทึกรายงานสถิติงานตามหน้าที่